Expertise

 

Ik werk, afhankelijk van de opdrachtgever en het project, vanuit verschillende expertises en rollen. Door mijn jarenlange ervaring in de leisuremarkt, heb ik veel kennis opgedaan die ik nu voor mijn opdrachtgevers op diverse manieren kan inzetten. Ik lever voor elke opdrachtgever maatwerk en leef mij in de opdracht in. Dit betekent dat ik voor de ene opdracht als adviseur gevraagd word en voor een andere opdracht weer als coach. Ook kan het zijn dat ik voor een opdracht verschillende rollen moet vervullen. En dat alles om een zo optimaal mogelijk resultaat voor de opdrachtgever te bereiken.

Concept-,strategie- en projectontwikkelaar
Ik maak van vage ideeën samenhangende plannen. Mijn kernwaarden daarbij zijn: trendsettend, innovatief, dynamisch en creatief. Zo heb ik de conceptontwikkeling gedaan voor de herinrichting van het Domplein in Utrecht. Ook heb ik een gebiedsvisie ontwikkeld voor de Stichting Promotie Olympisch Gebied Amsterdam (SPOGA). De opzet van een leermodule op het gebied van ‘effectieve communicatie’ vormt onderdeel van mijn ontwikkelingskwaliteiten.

Naast het werken voor opdrachtgevers, ontwikkel ik ook op eigen initiatief concepten. Ik zoek daarbij mijn eigen samenwerkingspartners en naar financiering van het project. Zo heb ik crossmediale marketingconcepten ontwikkeld voor sport en cultuur.

Project- programmamanager
Als project- en programmamanager word ik veel gevraagd. Ik voer de regie over grootschalige projecten. Als voorbeeld hiervan kan het project ‘andere gezichten van Amsterdam’ genoemd worden. Met een klein team van Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB) heb ik zeven gebieden rondom het centrum van Amsterdam toeristisch gezien nationaal en internationaal op de markt gezet. Voor de Stichting Vesting3hoek (slot Loevestein, Gorinchem en Woudrichem) organiseerde ik als projectmanager de Vesting3hoekdagen 2011.

Adviseur
Ik heb als adviseur jarenlange expertise opgebouwd. Van het schrijven van beleidsplannen, het ontwikkelen van marketingconcepten tot organisatieadvies, ik voel mij op dat gebied als een vis in het water. De adviestrajecten zijn altijd realistisch maar zeker ook ambitieus. Als je met mij in zee gaat, weet je dat je als opdrachtgever ook een tandje bij moet zetten. Het gaat tenslotte om het behalen van een zo groot mogelijk en effectief rendement voor de organisatie. Door mijn innovatieve kwaliteiten zie ik altijd groeikansen voor een organisatie. Maar ik zal ook altijd eerlijk aangeven wanneer die kansen er niet of nauwelijks zijn. Zo heb ik een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijke verplaatsing van het Gorcums Museum. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat het museum het beste op de bestaande locatie kon blijven zitten. Eerlijkheid en duidelijkheid maar wel met een schepje erboven op, dat is mijn devies.

Fondsen- en sponsorwerver
Het zoeken naar financiële middelen voor opdrachtgevers vind ik een ontzettend leuke maar ook interessante en noodzakelijke bezigheid. Sponsorwerving valt op staat bij een goede match tussen de sponsor en de gesponsorde. Ik zoek hierbij steeds naar de juiste boodschap en het juiste verhaal waardoor er voor beide partijen een win win situatie kan ontstaan. Het gaat bij sponsorwerving altijd om de inzet van marketing in optima forma. Voor de Stichting Vesting3hoek heb ik een succesvolle sponsorwervingcampagne opgezet in combinatie met marketing en sales. Ook ben ik voor museum het Schip in Amsterdam en voor de Koninklijke Nederlandse Krachtsportfederatie (KNKF) bezig met een sponsorwervingscampagne. Daarnaast heb ik ook eigen financiering gezocht bij het project ‘communicatiecampagne e-waste voor alle zes gemeenten van de Provincie Flevoland.

Coach
Ik geef 1 op 1 en groepstrainingen op het gebied van marketingcommunicatie. Voor de manager van het programma ‘Zo kan ’t ook’ van Gehandicaptensport Nederland heb ik bijvoorbeeld een leermodule ‘effectieve communicatie’ ontwikkeld en heb daarbij de manager bij de uitvoering ervan gecoacht. Daarnaast heb ik het team van het programma getraind op communicatieve vaardigheden.

Spreker op symposia en congressen
Een paar keer per jaar word ik gevraagd te spreken op congressen en symposia. Zo heb ik bijvoorbeeld voor een groep vastgoedeigenaren in de regio Gorinchem een presentatie over citymarketing verzorgd en een presentatie over ‘de andere gezichten van Amsterdam’ voor het Vrouwennetwerk Utrecht Domstad.

Schrijven van artikelen, rapporten en publicaties
Het is belangrijk om aandacht voor bepaalde trends en ontwikkelingen op verschillende terreinen te  vragen. Daarom schrijf ik regelmatig diverse artikelen. Zo heb ik in 2010 een artikelenserie van vier artikelen geschreven over het onderwerp ‘diversiteit in de sport’ in het tijdschrift Sport, Bestuur & Management. Ook heb ik in 2009 de evenementenbeleidsnota van de gemeente Gorinchem geschreven.

Geaadvies  Tel: 06 46052298  E-mail: gea@geaadvies.nl