Werkwijze

Ik hanteer een eenvoudige werkwijze die voor alle partijen helder is. Deze werkwijze maakt de samenwerking overzichtelijker. En dat klanten dat waarderen, heb ik al vaak in de praktijk mogen ervaren. Mijn kracht zit in het feit dat ik mij min of meer identificeer met de opdracht c.q. opdrachtgever. De opdracht is namelijk altijd maatwerk en zeker geen copy page!

Het eerste gesprek
Het belangrijkste is dat ik uw bedrijf, visie en cultuur begrijp. Deze input is voor mij belangrijk om tot een creatief voorstel te komen dat bij u in de smaak zal vallen. Gedurende dit eerste kennismakingsgesprek zullen alle aspecten de revue passeren. Ik neem er dan ook royaal de tijd voor om al uw wensen, voorkeuren en ideeën in mij op te nemen. Het gaat er tenslotte om dat u straks tevreden bent en achter mijn voorstel kunt staan. Een heldere briefing van uw kant in deze fase helpt enorm.

Ontwikkelen van het concept
Na het kennismakingsgesprek ben ik helemaal klaar om te beginnen. Ik ben veel te weten gekomen over u en het bedrijf. De vertaalslag kan beginnen naar een creatief en... financieel voorstel wat uiteindelijk in een offerte wordt verwoord. U wilt tenslotte ook weten hoe ik een en ander ga aanpakken maar natuurlijk ook wat het gaat kosten.

Presentatie van de opdracht en eindresultaat.
Regelmatig zal ik een terugkoppeling van de voortgang van de opdracht geven zodat wij beiden de benodigde input kunnen geven. Het eindresultaat zal er uiteindelijk zeker beter van worden. Na afronding van de opdracht wordt het voorlopige concept c.q. resultaat gepresenteerd. Ook hier wordt u natuurlijk in de gelegenheid gesteld om uw input te leveren. Dit wordt vervolgens door mij in het eindresultaat verwerkt.

 

Geaadvies  Tel: 06 46052298  E-mail: gea@geaadvies.nl