Cultuur

De creatieve sectoren (kunst, media, entertainment, vormgeving, architectuur en mode) voegen waarden toe aan economie, cultuur en maatschappij. Goede culturele en creatieve voorzieningen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van steden, bezoekers, bedrijven en bewoners. Ik probeer u daarbij te inspireren bij uw zoektocht naar het vinden van samenhang binnen het culturele pallet.

cultuur, inspireert en verbindt mensen met elkaar