Sport

De sportsector moet voortdurend actief inspelen op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe doelgroepen en markten zoeken en investeren in bijvoorbeeld nieuwe en/of bestaande multifunctionele accommodaties. Ik zorg voor nieuwe samenwerkingsverbanden, professionalisering, productontwikkeling en promotie. Haal kracht uit uw organisatie, beweeg mee met de sporter en creëer uw eigen topprestatie.

sport, meer dan in beweging zijn.