Toerisme

Ik ga graag met u aan de slag om de toeristische potentie van een gebied te versterken. Ik bedenk impulsen om een gebied aantrekkelijk te maken, stimuleer samenwerking, zoek nieuwe partners bij plannen om bezoekersstromen aan te trekken en zet toekomst gerichte maar wel concrete lijnen uit.

toerisme, spanning over nieuwe grenzen